Ελληνική αρίθμηση για το OpenOffice

Όνομα: Παντελής Κουκούσουλας, moc.liamg|ssotkp#moc.liamg|ssotkp
Project: OpenOffice.org
Γλώσσα: C++
Στόχος: Υλοποίηση ελληνικής αρίθμησης για το OpenOffice.org
Άτομα: 2
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτριος

Το θέμα αυτό προτάθηκε στο workshop του εξελληνισμού εφαρμογών στο συνέδριο ΕΛΛΑΚ
από τον Κώστα Παπαδήμα http://conf.ellak.gr/2009/presentations/session3/openoffice.odp

Οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την υλοποίηση αυτού του project υπάρχουν
στη διεύθυνση http://www.opengr.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=51

Έγινε και μια καλή προσπάθεια από τον Διομήδη Σπινέλλη. Πληροφορίες από τον ίδιο μαζί με τον κώδικα θα βρείτε στο blog του ίδιου.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Ενδιαφερόμενος email Ημέρες Τομέας Ενασχόλησης
Χρυσοχέρης Ηλίας rg.tenhtrof.ahc|rhcsaile#rg.tenhtrof.ahc|rhcsaile Όλες -

Αποτελέσματα

Το project αυτό ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Το σχετικό patch στάλθηκε για review και δημιουργήθηκε και ένα μικρό screencast που παρουσιάζει το ελληνικό στυλ αρίθμησης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License