Θέματα

Για να λάβει χώρα ένα project στο camping αρκεί ο ενδιαφερόμενος να το δηλώσει εδώ και να ενδιαφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων.

Η διαδικασία έχει ως εξής.
Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει σε ξεχωριστή σελίδα με το όνομα του project ορισμένες λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το όνομα του project, links, email κτλ…
  • Τον στόχο για το camp.
  • Το όνομά του και στοιχεία για επικοινωνία. Καθώς αυτός θα είναι ο leader του project, πολλοί που ενδιαφέρονται για το project μπορεί να θέλουν να ενημερωθούν από πριν.
  • Τις απαιτήσεις σε γνωσιολογικό επίπεδο.
  • Τις μέρες που θα χρειαστούν καθώς και τα άτομα που απαιτούνται.

Αν υπάρξει ενδιαφέρον και καλυφθούν τα παραπάνω, το project θα πραγματοποιηθεί. Αν όχι το project φυσικά και ΔΕΝ ακυρώνεται, αλλά μένει ανοιχτό για την περίπτωση που καλυφθούν οι απαιτήσεις του κατά τη διάρκεια του camp.

Δηλώσεις Θεμάτων

Βελτίωση / Συγγραφή Scripts για το FreeBSDgr.org (Μανώλης Κιαγιάς)
Βελτίωση Προγράμματος Doclint (Documentation Project Utility) (Μανώλης Κιαγιάς)
Δημιουργία / Μετάφραση Τεκμηρίωσης FreeBSD (revised) (Μανώλης Κιαγιάς)
Υποστήριξη USB ADSL Modems στο Network Manager (Παντελής Κουκούσουλας)
Εκπαίδευση του συστήματος αναγνώρισης γραφής ocropus για ελληνικά (Παντελής Κουκούσουλας)
Ελληνική Αρίθμηση στο OpenOffice (Παντελής Κουκούσουλας)
Μετατροπή του KNemo Traffic Plotter σε plasmoid (Χρυσοχέρης Ηλίας)
Μετάφραση templates για το OpenOffice.org (Χρυσοχέρης Ηλίας)
Πρόγραμμα γραμμής εντολών για κατασκευή αρχείου διαχωρισμού αλφαβητικών χαρακτήρων (Ξενιτέλλης Σίμος - Χρυσοχέρης Ηλίας)
Υλοποίηση αλγορίθμου "SHA384 with ECDSA" στο OpenJDK (Παντελής Κουκούσουλας)
Workflow support in Transifex (Δημήτρης Γλέζος)
OpenOffice 3.1.1 testing για ελληνικό build (Νίκος Ρούσσος)

Υπόδειγμα δήλωσης: Apartment manager by Μανολιός Παλαιοχωράκης

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License